رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب کشتار شیعیان پاکستان را محکوم کرد
مارس 6, 2022
شهید قدوسی زنده است!
آوریل 3, 2022
 
 

بسیاری از متفکرین فکر میکردن شیعه غنی نیست،در حالیکه توو تاریخ شیعه بزرگانی مثل ابوریحان بیرونی،بوعلی و خواجه نصیر حضور دارن که سرشار از منابع دینی هستند