سربازان من در گهواره اند
ژوئن 21, 2022
 
 

ایران از قدیم الایام وام دار آذربایجان و آذری زبانان است .
چه در بعد سیاسی ، که مدیون رهبرانی نظیر باقر خان و ستار خان است و چه در بعد دینی و مذهبی که مدیون امثال علامه جعفری و علامه امینی و علامه طباطبایی (رحمت الله علیهم) است . هیچ کسی نیست که بخواهد در دوره معاصر ، از معنویت و اندیشه صحبت کند و یادی از علامه طباطبایی نکند.
و چه زیباست که این معنویت و عرفان و اندیشه ، با شهادت نیز آمیخته شود ، همچون اولین شهید محراب ، شهید قاضی طباطبایی.