شهید مدنی اسوه اخلاق و شجاعت
آوریل 4, 2022
سلمان فارسی که بود؟
آوریل 15, 2022
 
 

خدا رو شاکرم در عصری زندگی می کنم که رهبر کشورم ، در کنار تمامی ابعاد رهبری ، اهتمام ویژه ای به حوزه رسانه ،هنر و سینما دارد.
بنده هم توفیق داشتم چندین بار در کنار ایشان فیلم های ارزشی ببینم و دیدم که ایشان پس از پایان فیلم ، نقد های سازنده داشتند که مورد قبول کارگردانان همان فیلم قرار می گرفت.
طبیعتا در این عصر ، سینما ، هنر و رسانه ، شکل دهنده فرهنگ ، حجاب و ... هستند .

روز سینما بر تمامی سینماگران و سینما دوستان ، تبریک باد