هرچه دارم همه از دولت قرآن دارم
می 12, 2022
انتظار راهی است به آینده
می 25, 2022
 
 

سه امام بزرگوار ما دچار مظلومیت مضاعف شده بودند ، یعنی نه تنها مانند سایر امامان مظلوم بودند ، بلکه زندانی هم بودند و نه تنها توسط دشمنان مورد اتهام بودند ، بلکه توسط شیعیان هم مورد اتهام قرار گرفتند و این سه امام بزرگوار ، با وجود تمامی مشکلات ، تداوم دهنده راه امامت بودند.