انتظار راهی است به آینده
می 25, 2022
استقبال پاکستانی ها از حضور سید ابوالحسن نواب رِِِئیس دانشگاه ادیان و مذاهب در این کشور
می 25, 2022
 
 

درود خدا بر پیامبر رحمت ، حضرت محمد (ص) که نفاق ها و چند رنگی ها را به وحدت و یکرنگی رساند و دشمنی های دیرین را به برادری اسلامی تبدیل کرد