عمق انسانیت در قیام امام
ژوئن 9, 2022
ایران وام دار آذری زبانانش است
ژوئن 21, 2022
 
 

سال 1342 به امام گفتند : شما یک سید تنها و پیاده هستید ، چگونه می خواهید با لشگر محمدرضا پهلوی که جزو 10 لشگر برتر جهان است مبارزه کنید؟
ایشان فرمودند : سربازان من در گهواره هستند ، وقتی ما دقت می کنیم به مزار شهدا ، اکثر شهدای ما که در جنگ شهید شدند ، متولدین همان ایام هستند.