ابوریحان بیرونی افتخار جهان اسلام
آوریل 3, 2022
محمدرضا شاه نماد طاغوت بود!
آوریل 3, 2022
 
 

یاد باد یاد و خاطره استاد اخلاق ، حضرت آیت الله قدوسی(ره) آن مربی نظم ، اخلاق ، فداکاری و گذشت که حاصل زحمات وی ،فرزندان و شاگردانیست که چهل سال است ، سنگ زیرین آسیاب نظام جمهوری اسلامی ایران هستند.