اربعین تشیع را به جهان معرفی کرد!
آوریل 18, 2022
70 ساله من بی خانه ام
آوریل 26, 2022
 
 

از مقام معظم رهبری در مورد مولوی پرسیدند که حضرت آقا ، نظر شما در مورد ایشون و کتاب مثنوی چیست ؟
ایشان فرمودند: نظر من ، همان نظر شهید مطهری در مورد ایشان است
پرسیدیم : نظر شهید مطهری در مورد ایشان چیست ؟
فرمودند : همان نظر مولانا در مورد خودشان که فرمودند : این کتاب ، مثنوی معنوی ، کتاب اصول دین و حکمت ها و آموزه های دینی است.
2000 آیه قرآن در اشعار مثنوی ، تضمین شده است.