روی زمین نشستن آیت الله طالقانی
آوریل 4, 2022
شهید مدنی اسوه اخلاق و شجاعت
آوریل 4, 2022
 
 

امروزه باید روحیه مقاومت و ایثار و جهاد در بین جوامع شکل بگیره
اگر انسان از خودش بگذره ، سیاسی نمیشه ، ولی اگه محوریت با خودش باشه ، درگیر دنیا و مادیات و ... خواهد شد.